Menu

Danışmanlık ve Araştırma – Kurumsal

1.Kurumsal İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri

Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Hizmetler

 • Devlet Hastanelerine Yönelik, İstatistiksel Danışmanlık Hizmeti (doğru ve güvenilir istatistik yöntemlerini kullanarak hastanelerin yayın sayısını arttırabilmek ve tez çalışmalarını yönetebilmek temel amaçtır; )
 • Özel Hastanelere Yönelik Hizmetler

 • Hasta ve personel memnuniyet anket uygulamaları

  Özel hastanelerde hasta memnuniyeti hastane için vazgeçilemez unsurlardan biridir. Bu kapsamda hastanenizin hasta memnuniyetlerinin doğru ve sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi, çıkan sonuçlar doğrultusunda uygulamalardaki değişikliklerin ne kadar işe yaradığının ölçülebilmesi için düzenli olarak anket uygulamaları yapılması önerilir.Anketlerin hazırlanması aşamasından raporlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda birlikte çalışabiliriz.
 • Özel Hastanelere İstatistiksel Danışmanlık Hizmeti

  - Özel Hastaneler için istatistik çalışmaların planlanması
  - Planlanan çalışmalara ilişkin uygun verilerin bilgisayara geçirilmesi (CRM)
  (Planlama ve veri giriş aşamasında, hastaneye belirli zamanlarda eleman gönderilmekte ve işlemler kendi bünyelerinde yürütülmektedir)
  - Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması

İlaç Firmalarına Yönelik Hizmetler

 • İlaç firmalarının spesifik ilaç çalışmaları
 • Piyasaya yeni çıkarılacak bir ilacın araştırma çalışmaları
 • Kalitatif, kantitatif araştırmalar
 • Hasta Profili Araştırmaları

Tıbbi Derneklere Yönelik İstatistik Danışmanlık Hizmeti

 • Dernek bünyesinde çıkarılan tıbbı dergilere gönderilen yayınların istatistiksel sonuçlarının doğruluğunun incelenip raporlanması.
 • Dernek çalışmaları kapsamında yapılacak olan anket uygulamalarının (memnuniyet, ilaç araştırma vb) planlama aşamasından rapor aşamasına kadar takibi

Tıbbi Dergilere İstatistik Danışmanlık Hizmeti

 • Dergiye gönderilen tıbbı yayınların istatistiksel sonuçlarının doğruluğunun incelenmesi ve raporlanması.

Vakıflara Yönelik Hizmetler

 • Vakıflarca yürütülen projelere istatistik danışmanlık hizmeti vermek;

  - Anket uygulamaları
  - Vakıf tarafından uygulanan eğitim programlarından yararlınım düzeylerinin ölçülmesi
  - Vakıf kapsamınca planlanan araştırma çalışmaları

  Örn; ÇEV Vakfı “Üreme Sağlığı Eğitimi” ne yönelik anket uygulaması ve değerlendirmeleri firmamızca yapılmıştır.

Özel Okullara Yönelik Hizmetler

 • Veli memnuniyetini ölçmeye yönelik anket uygulamaları
 • Yeni uygulamaların öğrenci üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik anket uygulamaları

Belediyelere Yönelik Hizmetler

 • Belediyelerce yürütülen projelere istatistik danışmanlık hizmeti vermek;

  - Belediye uygulamalarını ölçmeye yönelik anket uygulamaları
  - Seçim öncesi, seçmen nabzını yoklamaya yönelik anket uygulamaları
  - Belediyeler tarafından verilen sosyal faaliyet (spor, müzik, resim, İngilizce vb) programlarından yararlınım düzeylerinin ölçülmesi
  - Belediyelerin kendi içerisinde oluşturdukları birimlere yönelik, “Anket Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimi” programını uygulamak