Menu

Psikiyatri Çalışmaları

Psikiyatri

Psikiyatri, tanı koymada, klinik verilerin (biyokimyasal değişkenler) yanı sıra diğer alanlara nazaran ölçeklerin daha sık kullanıldığı bir branştır. Bu nedenle psikiyatrik ölçek uygulamalarına ilişkin analizler, bu konuda uzman kişilerce yapılmalıdır.

Psikiyatrik ölçeklerin çok kullanılıyor olması yeni ölçek arayışları getirmektedir. Yurt dışında uygulanan ölçeklerin Türkçeye uyarlanmasına ilişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik çalışmaları da sıkça yapılmaktadır.

Kurumsal ve bireysel olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşturmuş olduğumuz geniş psikiyatrik ölçek arşivimiz ve tecrübeli uzman kadromuz ile size yardımcı olmaktayız.

Psikiyatri Çalışmaları Süreci

1. Örneklem Sayısının Belirlenmesi

Çalışmaya alınacak örneklem sayısının belirlenmesi (Power/Güç Analizi) Yöntemler:

 • Çalışma kriterlerini sağlayan evrenden örneklem seçimi yapılması.(Çalışma süresi baz alınarak hesaplanacaktır.)
 • Çalışmaya benzerlik gösteren literatüre atıf yapılarak belirlenmesi.
 • Pilot çalışma yapılarak belirlenmesi.
 • Cohen’in etki büyüklüğü kriterlerine göre belirlenmesi

2. Veri Girişi / Veri Tabanı Oluşturulması

Çalışma verilerinin toplanması, veritabanının oluşturulması (Excel, SPSS, NCSS vb. )

 • Veritabanın oluşturulması
 • Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması – Anket girişlerinin yapılması
 • Veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi
 • Keşfedici veri analizi (EDA) Uç değerlerin belirlenmesi /düzenlenmesi

3. Veri Analizi / İstatistiksel Değerlendirme

 • Değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi

• Tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesi
• Boxplot grafik yöntemi
• Normallik analizi testleri
• Verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması (Log, ln, Karekök ..)

 • İstenilen analizlere ait varsayımların incelenmesi (Homojenlik, Heteroscedasticity)
 • Grup sayısı ve değişkenlerin türünün belirlenmesi
 • Uygulanan psikiyatrik ölçeklere ait puanların, akademik referanslar doğrultusunda hesaplanması
 • Psikiyatrik ölçeklere ait geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin gerçekleştirilmesi

yukarıdaki tüm kriterler göz önüne alınarak çalışma için kullanılacak istatistiksel analizlerin uygulanması.

4. Raporlama

 • Uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların tablo haline getirilmesi
 • Tablolarda görülen sonuçların yazılı olarak yorumlanması
 • Elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi
 • Materyal-Method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması