Menu

Tez İstatistik – Danışmanlık

BİYOİSTATİSTİK ÇALIŞMALARI

Biyoistatistik, istatistik biliminin en güzel kullanım alanlarından biridir. Biyoistatistik bilimi, tıp alanına ve dolayısıyla insanlara fayda sağlayacak çalışmaların sonuçlandırılmasında veya değerlendirilmesinde önemli bir role sahiptir.
Biyoistatistik hizmet alanı, doktor, diş hekimi, veteriner, biyolog, diyetisyen, psikolog ve hemşirelere ait yayın, makale, uzmanlık tez çalışmaları, doktora tezleri, vaka sunumu vb çalışmaları kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgi

DİŞ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMALARI

Biyoistatistik, Diş hekimliğinin her branşında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağız ve Çene cerrahisi, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik diş tedavisi, Endodonti vb. uzmanlık alanları için yapılan tez çalışmalarınızın her aşamasında, EMPİAR olarak, geniş uzman kadromuz ve yıllardır sayısız çalışmalar sonucunda edindiğimiz tecrübemizle size yardımcı olmaktayız.
Ayrıntılı bilgi

PSİKİYATRİ ÇALIŞMALARI 

Psikiyatri, tanı koymada, klinik verilerin (biyokimyasal değişkenler) yanı sıra diğer alanlara nazaran ölçeklerin daha sık kullanıldığı bir branştır. Bu nedenle psikiyatrik ölçek uygulamalarına ilişkin analizler, bu konuda uzman kişilerce yapılmalıdır.
Ayrıntılı bilgi

ADLİ TIP ÇALIŞMALARI

Adli Tıp uzmanları, yaralanma/ölüm/hukuki ihtilaf gibi durumlara ait adli soruşturmalarda olayların tıbbi yönlerini aydınlatmak için, kurban, şüpheli ve olaydan etkilenen üçüncü şahısların tıbbi durumunu dökümante ederler. Olayın niteliğine göre tek başlarına ya da diğer branş uzmanları ile konsülte ederek adli tıbbi raporlar hazırlarlar. Adli tıp diğer tıp bilimlerine nazaran sosyolojik alanda toplanan verileri sebebiyle, değişik istatistik ve biyoistatistik analizleri gerektirir konulara sahiptir.Ayrıntılı bilgi

HEMŞİRELİK ÇALIŞMALARI

Hemşirelik çalışmalarında, klinik verilerin (biyokimyasal değişkenler) yanı sıra diğer alanlara nazaran anket uygulamaları ve ölçeklerin daha sık kullanılmaktadır. Bu nedenle yeni ölçek geliştirme ve yurt dışında uygulanan ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanmasına ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları sıkça uygulanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi

EKONOMETRİK ÇALIŞMALAR

Ekonometri çalışmalarında, istatistik önemli yer tutar. Ekonometrik modellemeler sonucunda oluşturulan tahminler, ülkeler için ekonomik politikaların belirlenmesinde dahi etkilidir.
Zamana ve coğrafik bölgeye bağlı ekonomik göstergeler (GSMH, endeksler vb) ile ileriye yönelik tahminlerin oluşturulmasında istatistiksel modeller (Zaman serisi modelleri, Trend analizi, Regresyon analizi, Forecast analizleri vb.) kullanılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi

EĞİTİM, SPOR vb. SEKTÖREL ÇALIŞMALAR

Eğitim alanında yapılan çalışmaların değerlendirmelerinde istatistiğin yeri çok önem taşır. Eğitim sektöründe ölçme değerlendirme yapılabilmesi için genellikle anket uygulamaları kullanılır. Çalışmalarda nedensellik ve sonuçlara getirilecek yorumlar, doğru istatistik tekniklerin kullanımının önemini arttırmaktadır.
Spor alanında yapılan çalışmalara ait data, gerek elden gerekse internet üzerinde uygulanan anketlerden elde edilmekle beraber, sporcular üzerinde yapılan fiziksel ve demografik verilerden elde edilir. Bu yüzden spor alanında da istatistik son yıllarda oldukça önemli yer tutmakta ve kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.
Ayrıntılı bilgi