Menu

Diğer Hizmetler

Tez düzenlemesi,  sayfa yapısı, yazım kuralları, boşluklar, karakter boyutları vb. gibi konularda, bağlı olduğunuz kurumun hazırlamış olduğu yönergeler doğrultusunda yapılan, titizlik ve dikkat isteyen zahmetli bir iştir.

Tarafımızca yapılmış çalışmanızı ya da kendi hazırlamış olduğunuz tezinizi (E-başvuru üzerinden iletebilirsiniz) kurumunuzun tez yazım konusundaki yönergelerine uygun hale getirip düzenliyor ve isterseniz basımı konusunda da size yardımcı oluyoruz.

E-başvuru üzerinden tezinizi bize iletebilirsiniz.

Çalışmalarınızı etkili bir biçimde aktarmanın en iyi yolu etkili bir sunum hazırlamak ile başlar. Düz metin halindeki bir sunum ile vurgulanmak istenen düşüncelerin aktarımı güç ve sıkıcı olacaktır. Bu konuda uzman ekibimiz çalışmanızı PowerPoint sunumu şeklinde düzenliyor ve animasyonlar ile yapılan vurgular sonucunda etkili bir sunum için ilk aşama tamamlanmış oluyor. 

E-başvuru üzerinden çalışmanızı bize iletebilirsiniz.

Tıbbi çeviriler, literatür çeviri ve uyarlaması alanında uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. 

E-başvuru üzerinden çalışmanızı bize iletebilirsiniz.