Menu

Empiar İstatistiksel Danışmanlık

2000 yılından bu yana araştırmalarınızın her aşamasında istatistik bilimine olan sadakatinden ödün vermeden, doğru ve güvenilir istatistiksel teknikleri uygulamaktadır.

Kalite

2000 yılından bu yana doğru ve güvenilir istatistiksel tekniklerle istatistik danışmanlığı

Destek

Projenin tamamında ya da belirli bir bölümünde güvenilir çözüm ortağınız.

Uzman

Konusunda uzman ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun profesyonel kadro

Gizlilik

Gizlilik ilkelerine ve etik kurallara her zaman bağlı ve projenin sonuna kadar yanınızda

“Bir kişinin ölümü bir trajedidir; Bir milyon kişininki: İSTATİSTİK.”

Josef Stalin – 1945

Tez İstatistik - Danışmanlık

Araştırmalarınızın istatistiksel değerlendirmeleri; tablo, grafik ve yorumlar ile hazırlanarak rapor haline getirilmektedir.

Anket Danışmanlığı

Anket formu hazırlama, formun denenmesi, ankette güvenilirlik ve geçerlilik incelemesi gibi konularda anket hazırlama teknikleri çerçevesinde danışmanlık.

Araştıma tasarımı, planlanması

Araştırmaya başlamadan önce araştırmayı tasarlamak, planlamak ve buna ilişkin örneklem seçimi konusunda danışmanlık

Tez Düzenleme, Tıbbi Çeviri

Tez düzenleme kurallarına uygun olarak tezin düzenlenmesi ve uzman doktor tarafından tıbbi çeviri

Biyoistatistik Danışmanlık

Biyoistatistik, istatistik biliminin en güzel kullanım alanlarından biridir. Biyoistatistik bilimi, tıp alanına ve dolayısıyla insanlara fayda sağlayacak çalışmaların sonuçlandırılmasında veya değerlendirilmesinde önemli bir role sahiptir.

Biyoistatistik hizmet alanı, doktor, diş hekimi, veteriner, biyolog, diyetisyen, psikolog ve hemşirelere ait yayın, makale, uzmanlık tez çalışmaları, doktora tezleri, vaka sunumu vb çalışmaları kapsamaktadır.

EMPİAR olarak, geniş uzman kadromuz ve yıllardır sayısız çalışmalar sonucunda edindiğimiz tecrübemizle, sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla akademik tez danışmanlığı konusunda sizlerin yanınızdayız …

  • Örneklem sayısının belirlenmesi
  • Veri girişi / Veritabanı oluşturulması
  • Veri analizi / İstatistiksel değerlendirme
  • Raporlama

Hemşirelik Çalışmaları

Hemşirelik çalışmalarında, klinik verilerin (biyokimyasal değişkenler) yanı sıra diğer alanlara nazaran anket uygulamaları ve ölçeklerin daha sık kullanılmaktadır. Bu nedenle yeni ölçek geliştirme ve yurt dışında uygulanan ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanmasına ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları sıkça uygulanmaktadır.

Anket uygulamalarının değerlendirilmesinde istatistik yöntemlerin kullanımı önemli yer tutmaktadır.

Kurumsal ve bireysel olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda hemşirelik hizmetlerine ilişkin anketleri kapsayan geniş ölçek arşivimiz ve tecrübeli uzman kadromuz ile size yardımcı olmaktayız.

Sağlık Personeli için Biyoistatistik Eğitimi

Araştırmalarınızın bilimsel olmasını, hem de başkalarınca yapılan araştırmaları bilimsel olarak eleştirebilmek ister misiniz?

Kurumsal Referanslar

client
client
client
client
client